zld

سیستم تصفیه فاضلاب  ‘ZLD ‘Zero Liquid Discharge

این سیستم فرآیند سه مرحله ای از پاکسازی و تصفیه فاضلاب صنعتی و شهری، با حذف مواد عالی،نمک­ها و مواد عالی است که علاوه بر سودمندی بالایی که به علت عدم هدر روی آب در حین عملیات پاکسازی برای محیط زیست دارد، از نظر اقتصادی نیز با صرفه جویی در هزینه ها و به علت بکار گیری پیشرفته ترین تکنولوژی تصفیه فاضلاب و بازیافت تمامی فاضلاب و به صفر رساندن ترشحات پسماند از نظر اقتصادی تجاری وسودمند می­باشد.

مراحل:

ZLD فرآیندی سه مرحله ای است شامل اولترافیلتراسیون، اسمز معکوس، تبخیر/تبلور، یون زدایی است که مشکل اساسی رسوب گذاری ناشی از بعضی از عناصر موجود در آب نمک مانند سولفات کلسیم و سیلسکا که بر روی تغلیظ کننده های آب نمک تاثیر می­گذارد، را از بین می­برد.

در مرحله اول با استفاده از تقطیر غشایی به پاکسازی آب­های با TDS نسبتا پایین اقدام می­شود، این مرحله در مورد آب­های با TDS نسبتا بالا جوابگو نیست و کارایی لازم را ندارد، با ورود به مرحله دوم با استفاده از یک تبخیر کننده چند جزئی و متراکم کننده مکانیکی بخار و مبدل حرارتی بیشترین حجم پاکسازی وخروج پساب بدست می­آید، ودر آخرین مرحله، جریان غلیظ تولید شده در مرحله دوم در یک خشک کن پاششی بستر سیال وارد شده ونمک خشک تولید می­شود. در پایان اگر هرگونه آثاری از مواد آلی وجود داشته باشد، ممکن است پاکسازی نهایی قبل از استفاده مجدد لازم باشد.

کاربری:

این روش قابل استفاده در بسیاری از مصارف صنعتی و تصفیه پساب­های آب شور شامل تصفیه چاه های گاز ونفت، معادن، صنایع غذایی، صنایع کشاورزی، سیستم­های تصفیه RO، شیرابه­های زباله و فاضلاب­های صنعتی می­باشد و بیشترین پتانسیل مصرف برای تصفیه،صنایع نفت و گاز را دارا می­باشد.

هزینه تخمینی:

هزینه تمام­شده برای این روش بین ۲۱ دلارتا ۷۱ دلاربرای هر بشکه آب تصفیه شده می*باشد. این هزینه شامل هزینه انرژی و نیروی انسانی و سرمایه اولیه نیز می­باشد.

مزایای این روش:

  • توانایی تصفیه پساب و آب­های شور با TDS بالا، بیش ٫ppm 50000

  • تغلیظ­کننده تا ppm 300000

  • بازیافت تمام نمک محلول به نمک خشک

  • تولید آبی با کیفیت آب مقطر با TDS کمتر از mg/l 50

  • بدون نیاز به مواد شیمیایی و پیش تصفیه